Vores værdier skyller op på strandene i Middelhavet!

Det er skræmmende, at vi igen skal opleve nazisterne marchere i gaderne. Når *danskernes parti* og deres leder ‘fører’ Daniel Carlsen optræder i medierne, med reklamer på offentlige transportmidler og på Folkemøderne så ser vi lige ned i afgrunden. Det er også en vigtig øjenåbner. Nazityskland var ikke en unik og dæmonisk periode i verdenshistorien. Tværtimod viser det sig jo nu, at nazismen kan vokse frem som en skovbrand – hvis der er nogen der smider en gnist og ingen tager sig af det.

Nazisterne og de ekstreme grupper på den yderste højrefløj gør offentligt et stort nummer ud af deres påståede nationalisme – men samtidigt opbygger de et gænseoverskridende underjordisk og digitalt netværk hvor de deler den samme autoritære, demokratifjendlige og fremmedhadende ideologi! Fra Hviderusland og Ukraine over Polen og Hungarn breder der sig en pest fra Øst som møder vores egen hjemmegroede virus. En giftig blanding af populister, voldsmænd, racister, antimuslimer, kulturetnocentrikere, underklassens vrede unge mænd i alle lande forener sig på nettet og IRL – Anders Breivik er deres store forbillede og de får våbentræning i Rusland, Ukraine og i Syrien! De bliver tilskyndet til deres voldlige og antidemokratiske handlinger gennem den kyniske og giftige retorik som spredes fra deres parlamentariske repræsentanter i alle Europæiske lande!

Ord kan ikke skade har vi hørt igen og igen. Det er dog en sandhed som vi må modificere, når vi idag møder fremmedhadet og muslimhadet på sociale medier! Når politikere og debatører dagligt trues på livet og andre bare chikaneres. Ja – så er det fordi Joseph Conrads “The Heart of Darkness” ikke kun handler om Fristaten (Belgisk) Congo 1885-1908 – men om et grundvilkår ved menneskeheden – barbariet ligger lige under huden. Vi skal alle hver dag tage os sammen, vi skal bevidst konfrontere vore egne fordomme og vores egennyttige tilbøjeligheder.

tjekkiet-ungarn

Kan man bekæmpe nazismen med ord – kan man bekæmpe had og fremmedfrygt med tolerance? Når vi erkender vi som samfund er truede af vores egen iboende tilbøjelighed til at sætte vores egeninteresse over den fremmedes behov for asyl! Hvordan kommer vi så videre – når 25% af befolkningen er villige til at stemme på muslimhadende populistiske partier? Når vi er som samfund kan acceptere at anbringe asylsøgere i teltlejre med *lejrchefer” (lejrkommandanter). Så er det jeg næsten hører lyden af stålbeklædte støvletramp — selekteringen — og ser de brune kvægtransportvogne slingre på skinnerne mod Auschwitz! Bureaukratiet i Danmark er ved at bukke under for politisk pres, men når ord ikke slår til må vi ty til handling ikke tavshed! Transporterne mod øst blev gennemført fordi hvert enkelt led i det bureaukratiske system udførte deres opgave med stor nidkærhed og præcision. Fra “opsamlingspladsen i vest” til “endestationen i øst” – og der var ingen protester undervejs, hverken fra de ansvarlige eller de der passivt så til eller vendte det blinde øje til! Det der var tilbage, da jøderne var kørt væk, var skammens tavshed – “samvittighedens sound of silence” – det kan vi stadig undgå – ved at handle når vi ser børn skylle op på Middelhavets strande!

aylan

Billedet af den druknede Aylan er gået verden rundt og er nærmest blevet et symbol på Europas manglende vilje til at hjælpe flygtningene fra Mellemøsten og Afrika. – “Jeg holdt fast i min kones hånd, mens mine drenge gled igennem mine hænder. Vi forsøgte at klamre os til båden, men vi kunne mærke, at den mistede luft. Det var mørkt og alle skreg, siger Abdullah Kurdi til det tyrkiske nyhedsbureau Dogan”. #rememberaylan #refugeecrisis #hansmicaelblog #theheartofdarkness

http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE2824150/her-er-historien-om-barnet-der-doede-paa-vej-mod-eu/

Dansk Folkeparti taler med to tunger når det gælder EU

Hele valgkampen op til afstemningen om vores *parallel aftale* , retsforbeholdet og Europol (vores tilvalgsordning), blev saboteret af DF og EL med tomme løfter, om hvor nemt det ville være, at få EU til at lade os stå udenfor og alligevel indenfor. Der er ingen andre i EU der kan forstå, hvorfor vi ikke bruger vores tilvalgsordning. Vi har jo fået præcist hvad vi ville have, med vores forbehold. Retten til et tag-selv-bord, men efter d.23.6 bliver det meget svært at forhandle sig til forbehold igen. Et eksempel på DF’s anti-alt-anti-politik var afstemningen om vores egen særskilte EU parallelaftale – retsforbeholdets tilvalgsordning! Ja-siden burde/bliver nødt til at/ se sig selv i spejlet efter den EU-afstemning. I mistede modet og blinkede i frygt for DF-effekten. Der var alt for mange, der i de sidste dage før afstemning gik med på DF’s dobbeltspil. At vi jo kunne få en parallelaftale – selvom vi andre jo godt kunne se. at det var det vi stemte om. Tilvalgsordningen er jo parallelaftalen. Men I gik i fælden. DF ønsker jo ikke Danmark i hverken EU eller Europol! Så I har ligeså stort ansvar eller faktisk et større ansvar – som regeringsbærende partier – er det jeres ansvar at befolkningen ved hvad de stemmer om. Så i ligger som i har redt sammen med alle de andre krystere i folketinget – og enhedslisten og DF gnider sig i hænderne! Det er jo alle os med visioner for EU der burde have grebet ind overfor dobbeltspillet.Desværre gik der panik i både Venstre og Socialdemokratiet – så de de sidste 2 dage gik med på den tomme DF retorik og så var kampen tabt. Euroskepsis, og det at ville slanke EU, er den helt sikre vej til at tabe vælgerne på gulvet. Euroskepsis har ført til at selv borgerlige partier er villige til at risikere traktatbrud og nederlag i EU-domstolen for at tækkes Dansk Folkeparti.

Problemet med DF i Danmark er, at deres vælgere ikke er interesserede i DF som parti. De ser DF som en protestbevægelse. De er som de mange 60+ briter og mindretallet de resterende aldergrupper frygtsomme provinsionalister. DF vælgere vil istedet fremmane syndebukke og skræmmebilleder end se sig selv i øjnene og erkende, at de ikke slog til i en konkurrencestat de selv har været med til skabe. Ikke ved aktiv deltagelse – men ved blindt at stemme på et populistisk tvetunget parti!

Det viser det problematiske i loven om integrationsydelse til flygtninge – at den bliver nødt til at omfatte tilfældige danske statsborgere, så den ikke diskriminerer og derved bliver det traktatbrud jvf. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Det er fastsat i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er blevet udviklet gennem den afledte EU-lovgivning og Domstolens retspraksis. Som EU-borger har du ret til at:
søge arbejde i et andet EU-land
arbejde uden arbejdstilladelse
bo der, mens du arbejder
opholde dig der – også når dit ansættelsesforhold ophører
blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele. Derefter et brud på FN’s flygtningekonvention, hvor det er ulovligt at diskriminere mellem egne borgere og flygtninge, hvis Regeringen ikke ophæver loven for flygtninge! Lad os håbe EU Domstolen får handlet hurtigt – en lov der strider imod den frie bevægelighed er en traktatkrænkelse – DF’s ønsker at diskriminere mellem flygtninge og danskere, men det er jo ulovligt og så forårsager regeringen traktatbrud! Der er jo helt absurd!

http://www.politiko.dk/nyheder/nu-ryger-endnu-flere-flygtninge-under-fattigdomsgraense

Dansk Folkeparti og magtens pris!

Martin Henriksen og Morten Messerschmidt er gode eksempler på, hvor meget det kan gå galt, når hele livet drejer sig om politik. I DFU troede de (han) sig usårlige i deres selvbekræftende racisme. MM blev derefter ‘groomet’ af Mogens Camre og derefter sluppet løs som et politisk dyr med populisme, nepotisme, vennetjenester, korruption, identitetstyveri, dokumentfalsk, mandatsvig og bedrageri, det er utroligt hvad en jurist uden ægte erhvervserfaring kan finde på!

Kunne vi ikke snart få en forfatningsdomstol? Jeg bliver hver dag mindet om hvor god en idé det var for Vesttyskland at bygge en stat op omkring en demokratisk forfatning, der sikrede magtens tredeling og samtidig indførte en uafhængig forfatningsdomstol. Det bliver mere og mere tydeligt at danske politikere ikke er et værn for vores Grundlov – der er alt for mange DFU’ere og DF’ere, der har overtrådt væsentlige elementer i vores lovgivning samt vores frihedsrettigheder, samtidig med at flere og flere politikere og ministre ser gennem fingre med den ene groteske fremmedfjendtlige udtalelse efter den anden fra ledende DF politikere, DF ordførere og DF formænd for folketingsudvalg. Magtens pris har været høj for Venstre denne gang – men endnu højere for Danmark og for de danskere som trods alt stadig har et håb om at danske værdier en dag vil vende tilbage som omdrejningspunkt for en demokratisk samtale og et demokratisk parlament. Lige nu er det frygtens og fremmedhadets politikere, der svinger ridepisken over de frygtsomme danskere og de frygtsomme politikere, som tror at vejen til magten er at gå højre om DF!

Nyhederne på TV2 og DR behøver ikke at være mikrofonholdere for Martin Henriskens og DF’s sommertåbeligheder – det er ikke demokrati at lefle for pøbelvældet og opmuntre gadens parlament til at forhåne/angribe vores medborgere! Jeg synes TV2 Nyheder burde tage sig sammen og undlade at bringe den slags forvrøvlede sludder fra DF! Der burde være et proportionalitets- og realitetstjek før I viderebringer den slags ikke-nyheder! Kunne vi ikke snart få en forfatningsdomstol?

Jeg har for nylig set Jesper Langballe på tv (Deadline) udspy sit had til flygtninge og indvandrere. Han blev bedt om at forklare sig i forhold til sine egne vælgere, der kommer ind under kontanthjælpsloft og integrationsydelse, men han virkede mere som en papegøje der ikke kunne andet end gentage sin hadefulde tirade – han blev bakket op af Kuglestøderen fra helvede JBO. Had og hævngerrighed er vist kendetegnende for indoktrinerede DF’ere: Deres ensidige fokus på syndebukke har ført til social og etnisk apartheid. Det kan vi så takke DF for – de ville med vold og magt have gjort det mere besværligt at blive dansk statsborger og samtidigt få beskåret ydelserne til flygtninge og indvandrere! Det kunne de ikke uden at lade det omfatte *hvide danskere*! Resultatet af en tonedøv politiske elites akutte mangel på realitetssans og en omsiggribende kynisme jeg ikke havde troet mulig i Danmark. Velfærd og omsorg har altid været en del af mit Danmark og danske værdier som andre lande har set op til – ofte med forbløffelse. Men danske politikere inkl. DF har begravet mit Danmark med løgn og bedrag! V,K, DF og LA har et tunnelsyn, der gør det til frihedskamp at snyde skat for milliarder og landsskadelig virksomhed at være på overførselsindkomst!

Jeg bliver hver dag målløs over vores medier! Det er jo først og fremmest medierne, der ikke siger fra over for DF. Dernæst er det helt ubegribeligt, at domstolene og anklagemyndigheden har tilladt det værdiskred, der har ført til at DF politikere idag kan udspy had og fremmedfjendtlighed på direkte TV! DF ønsker jo at Danmark skal have apartheid – eller et kastesystem – (de kasteløse) flygtninge i bunden uden for arbejdsmarkedet, derefter (de uønskede snyltere) indvandrere fra 3. verdenslande (med muslimsk baggrund uden mulighed for at blive danske statsborgere), (snylterne) indvandrere fra 3. verdenslande med anden religiøs baggrund end Islam som heller ikke passer ind i DFs danskhedstest (et pjalteproletariat der kan tage de uønskede job), den næste gruppe vil så være (de tålte uønskede) muslimer fra europæiske eller vestligt orienterede lande som kan få lov til at arbejde i deres erhverv men uden ret til at blive danske. Og det var så kun udlændinge – men der er også gjort plads til at det kan omfatte almindelige danskere som ikke lever op til DFs sindelagskontrol.

Desværre er *folket*, pøblen, ikke så gode til at søge informationer om komplicerede sammenhænge! Det er ikke ualmindeligt at møde kommentarer på de sociale medier og i netmediernes kommentartråde, som overtræder de mest almindelige medmenneskelige værdier og ofte er de af en sådan karakter at de burde retsforfølges. Når man møder disse kommentarer fra DF sympatisører og DF politikere, mennesker der helt åbenlyst ikke ved hvad almindelige demokratiske værdier er – så er vores første reaktion at sige fra. Det virker bare ikke, eftersom de efterhånden er helt faktaresistente. De afslører med deres frådende kommentarer, at de intet ved om magtens tredeling. De afslører en manglende respekt for mennesker der ikke deler deres holdninger. De har et hadefyldt forhold til alle der modsiger dem – og de mangler respekt for vores gamle medier. Medier som Den Korte og radikaliserede netsider understøtter deres misforståelser og deres mangel på indsigt i hvad der er danske værdier. Sider der udspyr had, foragt for offentlige myndigheder, konspirationsteorier om EU og fremmedfjendtlighed mod muslimer og Islam samt venstreorienterede og antifacister.

Vi har på alle disse punkter set hvad DF’s og de andre Zionistisk betalte Anti-muslimers ophidselse til had har ført til – vold mod muslimer, diskrimination, brandattentater på kirker og moskeer. Indførelsen af social apartheid kan derfor også takke DF for – de ville med vold og magt have beskåret ydelserne til flygtninge og indvandrere! Det kunne de ikke, uden at lade det omfatte *hvide danskere*! #danskemedier #danskeværdier #theblindleadingtheblind #hansmicaelblog

gaschambers

Dansk Folkeparti har ingen værdier mindst af alt danske

DF er et grundlovsstridigt parti: Det bliver mere og mere skingert fra DF – de føler presset fra både højre og center, nu hvor A-social-kammeraterne har forladt de sidste socialdemokratiske værdier og der kommer et nyt racistisk ekstremist parti finansieret af SAXO bank! De angriber bevidst danske frihedsrettigheder, som forsamlings-, ytrings- og religionsfrihed, samtidig med at de åbenlyst kun har foragt tilovers for alle de internationale aftaler, der har givet os ry som ‘et lys blandt nationer’. FN’s Menneskerettigheds Erklæring, Den Europæiske Menneskerets Konvention, Helsingfors Erklæringen som er grundlaget for OECD, FN’s Børnekonvention osv osv Åbenhed og tillid til vore medborgere er blevet vendt på hovedet. Det er nu mistillid og frygt, der fører til at hjerter og døre bliver spærret med bomme – ikke ulig de grænsebomme, som DF hele tiden kræver at få tilbage. Vi bliver et fattigt samfund, hvis vi ikke får bekæmpet det ugræs som er vokset frem, der hvor DF gøder med propaganda, misinformation, løgn og overdrivelser. Ikke mindst er det sidste figenblad forsvundet, nu hvor de åbenlyst erklærer alle danske muslimer krig! Hvis der ikke var muslimer i Danmark ville DF ikke vide hvad der var danske værdier. De har slet ingen forståelse eller indsigt i hvordan danske værdier er blevet til i en evig dialog mellem historien og nutiden, mellem indvandrere og danskere, i det multietniske kongedømme mellem tysk, frisisk og dansk før 1864 og forskelle kulturer i Danmark som fx. industrialisering, landmandsklassen, mekaniseringen af landbruget, husmandsbevægelsen og andelsbevægelse, arbejderklasse, fagbevægelse som kunne diskutere frit og etablere nye partier, der kunne bryde overklassens monopol på den lovgivende forsamling pga Grundlovens frihedsrettigheder. De kan jo kun definere dansk værdier negativt som noget de ikke er …. Det er næsten ‘Kejseren uden Klæder’.

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-06-04-df-svarer-igen-det-er-ikke-ytringsfriheden-vi-vil-begraense-det-er

Brexit or Breakit that’s the question

Det britiske ja til at forlade EU har for alvor sat nogle uspiselige retter på bordet. Ikke kun for de britiske parlamentarikere, men også for de EU-skeptiske parlamentarikere og græsrods- og højreekstremistiske bevægelser i resten af EU. Den store knast i EU samarbejdet er blevet den fri bevægelighed for EU-borgere – de arbejdssøgende bliver taget som gidsler i kampen mod flygtninge og indvandrere fra lande uden for EU. Folkebevægelsen vil gerne gå planken ud af EU sammen med Storbritannien – men det er en antikveret holdning – at vi skulle have noget tilfælles med UK. I de 44 år der er gået siden vi tiltrådte EF-pagten, har verden, Danmark og ikke mindst Europa forandret sig, ikke kun handelsmæssigt men også geopolitisk. Mere end halvdelen af vores eksport går til det indre marked. Tyskland og Frankrig er vores største enkelt markeder, UK er kun på 5. pladsen. Det er svært at se hvordan småstater skal kunne klare sig i konkurrencen mellem de økonomiske giganter Kina, USA, EU for ikke at snakke om alle de handelsaftaler vi er med i nu som medlemstat i EU. Det er svært at forestille sig hvilken begrundelse resten af verden skulle have for at indgå aftaler med lille ubetydelige Danmark – der som Palle alene i Verden, må indse at *Mor* nok havde ret i at verden var alt for stor.

Folkebevægelsen mod EF/U er en flok naivister, som ikke har en eneste tanke der kan realiseres hverken idag eller om 10 år. De lever i den vildfarelse at verden ikke har forandret sig siden 1972. Man kan ikke skrabe 40 års EF/U medlemsskab af sig uden at det giver nogle gevaldige ridser i lakken og måske endda et chassis der skal skiftes ud – og motorrummet skal udvides osv. Vi er så tæt knyttet til hundredetusindvis af forordninger og regler, der gør vores og vores virksomheders relationer lettere. Vi har hundredevis af handelsaftaler. Vi har et indre marked som aftager mere end halvdelen af vores eksport osv. Hverken Folkebevægelsen eller Enhedslisten har nogle realistiske bud på hvordan vi skal kunne klare os alene i verden. Måske de skulle genlæse Palle alene i verden!

Der er ikke noget drømmescenarie for hverken Danmark eller Storbritannien ved et exit. Jeg ved ikke hvilken fantasiverden Enhedlisten og Folkebevægelsen lever i – men det må være en hvor der er masser af sjove stoffer. Denne artikel passer også på den naive og den uvidende samt den bevidst manipulerende danske ‘DK-exit’ fløj. Vi kan ikke på undvære EU – mest fordi EU nu er vores vigtigste marked, som desuden regulerer alle vores handelsaftaler uden for EU. Det er gal mands værk at påstå, at vi på nogen seriøs måde skulle kunne overleve med den samme levestandard uden for EU. “Michael Dougan, professor of European Law at Liverpool University, said that having spent his entire career studying European constitutional law, single market law and free movement legislation, watching the Leave campaign had been: “Probably the equivalent of an evolutionary biologist listening to a bunch of creationists tell the public creation theory is right and evolution is completely wrong.” #brexit #breakit #eunaivisme #landsbytosser #folkebevaegelsenmodeu #hansmicaelblog

brexit

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-european-law-professor-says-brexit-campaigners-dishonesty-on-an-industrial-scale-like-a7095486.html

Middelklassens kollaps og prekariatets opståen

For 90 år siden var det småborgerskabet, der fortvivlet prøvede at holde sig ovenover pjalteproletariatet. Idag har nye måder at organisere beskæftigelsen opløst de faste rammer for arbejdslivet. Istedet for middelklassen med faste stillinger og fast løn har vi fået en grad løst tilknyttede konsulenter, ‘vikarer’, en grad af selvstændighed der har ført til dannelsen af prekariatet, der sparker nedad – symbolsk og med vold. Når usikkerhed, fremtidsangst og mangel på et stabilt socialsamfund mødes, så er det meget voldsomme kræfter, der slippes løs! Angrebet på fagforeningerne i 1980’erne indledte samtidigt et opgør med den danske velfærds- og samfundsmodel. De 10 år med Nyrupregeringerne var kun et midlertidigt åndehul – men ikke for de grupper, der af forskellige grunde ikke længere kunne være på arbejdsmarkedet. Dagpengemodtagere, efterløns- og førtidspensions- samt kontanthjælpsmodtagerne blev i stigende grad udset som grupper, der skulle have deres indkomst beskåret.

Formålet var at gøre disse ordninger mindre ‘attraktive’. Idag kan vi se, at det var begyndelsen på en stigende ulighed, mellem top og bund, i samfundet samt en institutionaliseret forfølgelse og vold mod *de udsatte – de elendige – les miserables*. En vold der idag har invaderet vores sprog og medier når disse grupper bliver omtalt af politikere, medborgere, medierne inklusive de sociale medier! Det er ikke forsent at skifte kurs! Der er så mange områder i vores samfund, der er ved at bryde sammen, at de ikke længere nytter at lukke øjnene, at håbe det er naboen, der bliver ramt. Vi bliver nødt til at erkende at vores nuværende politikere ikke har magtet at beskytte velfærdssamfundet. De sidste 16 år har været de uansvarliges politik. Fra Fogh over Thorning til Løkke har *nødvendighedens* forkerte politik ført os længere og længere væk fra *fremtidens* politik. Måske har Alternativet et bud på fremtidens politik. Måske vi skal genopfinde politik med udgangspunkt i naturens og menneskers reelle behov. Måske vi skal søge at helbrede verden og sikre en omfordelingspolitik, som ikke kun handler om vores eget samfund, men omfordeling mellem nord og syd og kampen om klimaforandringernes udfordring til vores politik. Det eneste vi med sikkerhed kan se idag er, at vores gamle partier ikke længere evner eller magter at skabe den forandringens politik, som kan sikre sammenhængskraft og energi nok i vores samfund til at tage de nødvendige skridt ind i fremtiden.

13537751_10153770305021267_4424442876375763275_n

Der udspilles en kamp mellem partierne til højre for midten om hvem der kan dominere medierne. Fra den ideologiske ultraliberalisme i Liberal Alliance med deres næsten sociopatiske ideolog Ayn Rand til Dansk Folkepartis nationalliberalisme med deres paranoide fremmedfjendtlighed angribes de svageste i vores velfærdssamfund. Det der igår blev sagt om flygtninge og indvandrere bliver idag sagt om svage danskere. Venstrefløjen og centrum har helt mistet orienteringen og måske også vælgerne, som i stigende grad søger mod de autoritære og de gamle konservative partier, herunder socialdemokraterne, som lover at samfundet ikke vil blive forandret.  #ulighed #prekariatet #hansmicaelblog

https://www.information.dk/moti/2016/04/neoliberalismen-moedt-graenser-politikerne-aner-stille?utm_content=buffer4e799&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 

Dansk Folkepartis dans om Grundlovens frihedsrettigheder

Det bliver mere og mere tydelig at Dansk Folkeparti fører Religionskrig (politik) – desværre er deres religion nationalistisk fundamentalisme og krigen er et korstog med Danmark og Dannebrog som gidsel. Det betyder i al sin enkelhed, at de ønsker at afskaffe humanismen og oplysningstidens moderne statsteori, den sekulære stat og det åbne demokratiske samfund! De der vil bevare vores tilknytning til det moderne, som beskrevet ovenfor, er således er deres hovedfjender. I kraft af det bliver deres værdipolitik til et propaganda redskab – der først og fremmest skal dæmonisere andre religioner end den Lutheranske Kristendom (Tidehverv) og sekundært chikanere og true debatører og journalister til tavshed. Dæmoniseringen omfatter ligeledes deres politiske modstandere, som socialdemokrater og socialister. Det venstreorienterede og fællesskabsorienterede Danmark skal bekæmpes – med nationalromantisk ideologi og samfundet skal rykkes tilbage til en nationalkonservatisme med en tydelig klassedeling ( i praksis en besiddende klasse og en ubesiddende klasse samt en indvandrer/flygtninge klasse uden ret til danske velfærdsydelser). Tydeligst fremstår deres bestræbelse på at dæmonisere Islam. DF bruger en hær af lokale skribenter og robotter der med et hadsk og truende sprogbrug udvisker grænserne mellem politiske, racistiske, zenofobiske og nationalchauvinistiske ytringer. DF har haft held til at flytte grænserne for hvad man kan sige offentligt, om minoriteter og muslimer i Danmark – ofte skjult ved at maskere det som en kommentar til kriminalitet, udenlandsk terrorisme eller samfund hvor Islam er majoriteten i samfundet. Den nedenstående kommentar tager udgangspunkt i en snæver betragtning af DF’s indflydelse på Religonspolitik i Danmark – og den kan såmænd blive alvorlig nok for mennesker, der tilhører andre trossamfund end nationalfundamentalisk Tidehverv. Vi skal blot huske, at hvis DF får magt som de har agt, så vil deres forfølgelse af anderledes tænkende og virkende danskere blive med de samme midler som de angriber muslimers rettigheder i Danmark! #danskfolkeparti #korstog #religionskrig #hansmicaelblog #demokrati

http://www.religion.dk/religionsanalysen/religionspolitik-efter-valget

En replik til David Trads om Ellemann og Lykketoft

Det er sørgeligt at David Trads her forfalder til populisme.Ellemann og Lykketoft er nok de to mest vidende politikere i Danmark – de deler det samme internationale udsyn – de led begge to samme skæbne at være statsministerkandidater i opposition til Statsministre med vælgermæssig succes. At de kunne slå pjalterne sammen på TV2 News var en nyhedsmæssig berigelse – at høre deres snak, var som at komme ind i udenrigsministeriets maskinrum – og ind i de politiske gemakker – hvor begivenheder og konjunkturer bliver til politik og beslutninger. Jeg giver dem begge ret i at folkeafstemninger om EU er blevet for komplicerede. Det er ikke fordi vælgerne er dumme – men fordi EU samarbejdet består pga 100.000 love og regulativer, der alle har det tilfælles, at de får 300.000.000 menneskers hverdag til at fungere. Det fri marked og den fri bevægelse af mennesker (arbejdstagere) varer og tjenesteydelser og det åbne finansmarked kan ikke fungere uden de mange love og regulativer, der sikrer både forbrugere og virksomheder. Det seneste eksempel på hvor tragisk det er at lade vælgerne bestemme ved en folkeafstemning i 2015 var Retsforbeholdet (som jo er en slags parallelaftale) vores tilvalgsordning – det vi skulle stemme om forsvandt i en diskussion om hvorvidt vi ville få mulighed for at ombestemme os… Det var helt hen i vejret i forhold til de gener, som almindelige borgere og politiet vil opleve efter januar 2017. Når de andre lande går videre på det retslige område vil danske borgere få svært ved at føre retssager i udlandet om fx. børnesager og skilsmisse samt arvesager. Jeg er ikke bange for at give politikerne skylden for miseren – der er kommet en ny euroskepsis i Folketinget fra højre. Frygten for DFs modstand mod EU har fået de gamle partier til at forlade deres støtte til hverdagsintegrationen i EU og venstre fløjen inkl. Folkebevægelsen bliver stadigt mere luftige i deres automatreaktion på EU spørgsmål. Det der kendetegner modstanden mod den europæiske integration er jo, at de ikke har noget alternativ. De kan ikke finde en anden måde at sikre et åbent demokratisk samfund på 300.000.000 mennesker. #davidtrads #lykketoftogellemann #lykketoft #ellemann #hansmicaelblog

http://politiken.dk/debat/profiler/mogenslykketoft/ECE3277439/der-er-ikke-et-alternativ-til-eu/

Zionisterne og de danske medier

Jeg deler igen Keld Koplevs indlæg fra 2014. Den er desværre lige så aktuel idag, som for 2 år siden. Israel bombarderer dagligt civile i Gaza og tvangsforflytter palæstinensere fra Jerusalem og Vestbredden. I vores medier hører vi ikke om konfliktens ofre. Det første offer var sandheden om det der bliver kaldt en konflikt. Nemlig at zionisterne i Israel og USA ikke på noget tidspunkt har anerkendt FN’s delingsplan: at Palæstina skulle være hjem for to nationer. Israel og Palæstina. To folk hvis skæbne på ulykkeligste vis blev knyttet sammen af zionismen. Indvandringen lovlig og ulovlig af europæiske og amerikanske zionister forrykkede den økonomiske og demografiske balance i det britiske mandat Palæstina. Den besiddende overklasse i mandatet havde med britisk støtte overtaget jordbesiddelser de havde haft råderetten over under det osmanniske styre. Herunder ansvaret for de palæstinensiske indbyggere, der boede på jord, der var tildelt dem efter gammel osmannisk ret. Da de nye palæstinensiske, libanesiske, syriske og jordanske godsejere begyndte at sælge deres jordbesiddelser, til zionister og zionistiske organisationer, førte det til vold og terror. Vold for at fordrive palæstinensere, der pludseligt ikke længere havde ret til at bo og dyrke den jord de havde haft ret til i mange slægtled (generationer). Det førte også til en begyndende palæstinensisk modstand mod zionisterne og briterne som de opfattede som støtter for den zionistiske bevægelse. Ikke mindst da indholdet af et brev fra udenrigsminister Balfour til Lord Rothschild – hvor jøderne blev lovet et hjemland i Palæstina – blev offentliggjort i Palæstina. Den endelige Balfour Erklæring i 1926 blev af palæstinenserne opfattet som en retfærdiggørelse af zionisternes overtagelse af osmanniske besiddelser i 1920’erne og i 1930’erne. Det kom til en kortvarig opstand mod zionister og briter, som de svagt bevæbnede palæstinensere ikke havde nogen mulighed for at vinde. De pan-arabiske, tyrkiske, græske og europæiske nationalistiske bevægelser, som havde været det politiske talerør for de forskellige nationale bevægelser i det osmanniske rige var ikke stærk nok til at være en samlende faktor i de forskellige mandater, som havde erstattet den økonomiske, politiske og geografiske enhed i det opløste rige. Der var derfor ikke nogen, der kunne beskytte palæstinensernes rettigheder og briterne lod deres egne interesser overskygge, deres folkeretlige ansvar for alle de forskellige nationaliteter, der levede i Palæstina. Efter 2. verdenskrig kørte den zionistiske og amerikanske propagandamaskine (Holocaustindustrien) for fuld udblæsning – den morbide interesse for 2. verdenskrigs følger og den nazistiske udryddelsespolitik – blev en løftestang for en zionistisk stat (ikke et jødisk hjemland). De første etniske udrensninger skete inden for den grønne linie som FN havde tildelt den jødiske befolkning. Det var dog ikke nok for David Ben Gurion og den zionistiske ledelse. De havde kun to mål med deres lobbyarbejde i FN og i USA. Det ene var at sikre en demografisk overvægt af jøder i en zionistisk enhedsstat. Dernæst at erobre så stort et område af mandat Palæstina som muligt. Det førte til en omfattende mobilisering af zionister og kibbutznikker i hele mandatet. Våben blev indsmuglet med og uden britisk hjælp. Terrororganisationer, ulovlige militser og en regulær hærenhed (palmach) som havde været en del af den britiske hær under 2. verdenskrig blev stationeret i befæstede forter (kibbutzer og udposter) i hele mandatet. Derfra førte de en guerilla krig mod briterne og en terror kampagne mod de palæstinensiske indbyggere. Da staten Israel blev udråbt trådte alle disse enheder frem fra det skjulte og gennemførte en række massakrer og en massiv etnisk udrensning, hvor 750.000 palæstinensere blev fordrevet. Den vold der kendetegnede den zionistiske stat har aldrig haft nogen konsekvenser for israelske politikere, militærledere, soldater og terrorister. Under den ‘kolde krig’ blev Holocaust og oprettelsen af en ‘jødisk stat’ kapret af zionistiske interesserer, først og fremmest i USA, men Vesteuropa har også sin del af skylden for den frygtelige fejltagelse. Det jødiske Europa blev lagt i ruiner, det er sandt. Der var mange der blev medskyldige ved at vende det blinde øje til! Det har givet det jødiske folk en stor moralsk kapital i Vesten – som nu helt og holdent bliver brugt for at beskytte Israels kolonialisme – men Hitlers udrydddelsespolitik gik ud på at skabe plads til et *racerent* tysk imperium – hvilket betød at alt og alle der afveg fra den nazistiske norm som moderne kunst, socialister, romaer, homoseksuelle, handicappede alle slaviske folk var indbefattet i udryddelses-politikken. #zionisme #israelwhitewashing #danishmedia #nakba #hansmicaelblog

http://politiken.dk/debat/ECE2345501/israels-loegne-bliver-til-sandhed-i-danske-medier/

Man skyder da flygtninge og indvandrere med kanon’er!

flygtningelejren
Modellen for modtagelsen af asylansøgere i Danmark i 2015. Den tyrkiske flygtningelejr Arin Mirkan. Ca. 3000 flygtninge bor i denne lejr, der ligger 5 kilometer fra den syriske grænse. Berl. Foto: Bax Lindhardt.

Man skyder da asylansøgere, flygtninge og indvandrere med kanon’er! Det skrev jeg i bedste ironiske overbevisning, i anledningen af den nye værdipolitiske Danmarks Kanon. Det var ikke til at forudse, at danske politikere, avisredaktører og meningsdannere kunne synke dybere ned i den menneskeforagtende kloak, hvor vi ellers kun finder nazister og racister. Pseudoforskeren, den tidligere professor i psykologi, Helmuth Nyborg har i Jyllandsposten fået spalteplads til racebiologisk og racistisk propaganda og hetz mod flygtninge og asylansøgere fra mellemøsten. Under dække af islamkritik er det nu blevet tilladt i medierne at insinuere, at intelligens er ligefrem proportional med kultur og fødselsted. Jeg er altså blevet overhalet af virkeligheden, d. 7. december 2016, næsten 72 år efter 2. verdenskrigs ophør og opløsningen af det nazistiske Tyskland. Det er igen Dansk Folkeparti, der tager tråden op efter Fremskridtpartiets forslag, at kunne smide afviste asylansøgere ud over deres hjemlande med faldskærme. Nu med mere hårdtslående midler; “Bådflygtninge på Middelhavet skal ikke nøjes med at frygte druknedøden. Hvis de kommer for tæt på Europa, bør de blive skudt på. Så kontante er ordene fra Dansk Folkepartis EU-ordfører, MF Kenneth Kristensen Berth.” Mediehuset

skyd_df
Dansk Folkepartis nyeste selverklærede racist og menneskeforagtende nazist. Collage lånt fra FB.

Mens vi venter på, at det politiske parnas skal følge efter med fordømmelse og afvisning af Dansk Folkepartis gentagne opfordringer til brud på såvel Folke- som Menneskeretten, vil jeg minde om, at det er DF’s officielle politik at se stort på internationale aftaler. Det er kun ganske få måneder siden, at MF Søren Espersen (DF), på direkte TV opfordrede til bombning og drab på civile syrere og irakere, dvs at se stort på at de internationale regler for krig og konflikt vedtaget i Genevekonventionen.

Malene Trock har i en tråd på Facebook det bedste forslag til Danmark. Undervisning i Menneskerettigheder og etik, men ikke kun i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Alle uddannelser i Danmark bør inddrage en etisk dimension med udgangspunkt i menneskerettighederne. Ikke mindst de økonomiske studier ville have gavn af et sådant fag. Det bliver jo sørgeligt aktuelt når vi nu igen igen får et så oplysende indblik i hvad, der i ramme alvor diskuteres bag lukkede døre i DF. Det er vist heller ikke i vælgersegmentet, at den slags udtalelser vækker nogen grad af forbløffelse. Det er jo det ny poltisk korrekte udi DF-land. Klassisk DF: Først forarger de (i.e. Taler til vælgersegmentet) derefter får de sendetid til at forarge yderligere. Intet er mere fredet – mennesker i nød bliver fremstillet som skurke og DF vælgersegmentet som ofre! Alt hvad de måtte finde på, af nederdrægtighed, er nu det ny normale, når det kommer ud af DF’ere. Intet som kunne komme over Danmarks grænser er fredet… DF lever af vores harme og forargelse, det turde de sidste 16 år være et klart bevis på – grænsen for menneskeforagten og villigheden til at sætte Danmarks anseelse overstyr er så langt fra danske værdier, at det næsten gør fysisk ondt at se og høre dem få fri og uimodsagt taletid i diverse offentligt støttede medier!

Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal mene om, de borgerliges italesættelse af danskheden, som noget næsten mytisk. Jeg har i tidligere tråde fået den opfattelse, at vi nærmer os en ‘blod og kors’-ideologi, hvor det er kulturen, religionen og slægten, der bestemmer hvem der kan ‘integreres’ eller hvem der bliver ekskluderet. Det har haft nogle meget uheldige konsekvenser for den demokratiske samtale i vores land. De få der mener, at vi skal føre en humanistisk og universalistisk menneskerettighedspolitik overfor nye danskere, bliver svinet til på de sociale medier. Den trykte presse holder sig heller ikke tilbage for, at give spalteplads til politikere som konkurrerer om at være strammere helt ud til det racistiske vås, som DF og NB politikere vigter sig af. Vi kan fx. ikke stille spørgsmål ved rimeligheden af at deltage i angrebskrige eller foreslå, at vi skal føre en aktivistisk humanitær asyl- og udenrigspolitik, istedet for at overlade det til forsvarsministeriet uden at blive anklaget for landsforræderi af de nyvakte nynationalister. Kritik af at lade forsvars- og integrationsministeriet skrabe til sig af udviklingsbistanden er heller ikke noget der ses på med gode miner i dansk politik.

Jeg har længe haft den opfattelse at indvandrerdebatten i Danmark byggede på dikotomien assimilation overfor integration, men det står nu helt klart for mig, at det var humanistisk ønsketænkning. Der var meget andet på spil, da MF Martin Henriksen (DF) på direkte TV kunne tillade sig at udtale, at en ung intelligent gymnasieelev og elevrådsformand ikke kunne bevise, at han var ‘dansk’. Den store skillelinie i den danske debat idag er et valg mellem segregation eller integration. Nu betyder integration, at du er integrerbar, altså hvid, at du er en kulturel og økonomisk gevinst for samfundet samt at du uden løftede øjenbryn i Udlændingestyrelsen, kan blive gift med en ‘ægte dansker’. Blive assimileret samt at ‘ægte danskere’ med det samme kan se, at du er som dem. Det er altså nu blevet det nye normale i den offentlige debat, at vi kan udskille de farvede som en stigmatiseret gruppe!

DF og Martin Henriksen er dybt useriøse, når de påkalder sig Danmarkshistorien og den kristne kulturarv som danske værdier, uden samtidigt at præcisere hvor det er Danmarks historien og det kristne specifikt afspejles i vores moderne kultur. Vi har langt mere tilfælles med Europa og USA når vi ser på værdier som demokrati, vores menneske- og frihedsrettigheder. Det var først med oplysningstiden der satte det enkelte individ i centrum at kirken blev udfordret som det samlende værdifællesskab. Kirken, og det konservative Højre, stod for det undertrykkende og samfundsbevarende – kristendommen var blevet reduceret til tvang og opdeling af befolkningerne i stænder (kaster), som nærmest umuliggjorde social mobilitet. Menneske- og borgerrettigheder var kun for eliten, de økonomiske magthavere, og kirken var med til at fastholde størstedelen af Europas befolkninger i slavelignende livsforhold som livegne, stavnsbåndne fæstebønder, børnearbejde, kvindeundertrykkelse, tjenestepiger og landarbejdere uden rettigheder (det fik de først i 1920 i Danmark) i husstanden var der de samme gudgivne magtforhold der afspejlede et samfund hvor kun husbonden (manden) havde magt over sin husstand. De givne magtforhold retfærdiggjorde ligeledes koloniseringen af Afrika og den afrikanske slavehandel med den ny verden. Så hvis vi skal lære noget af Danmarks historien og kristendommens historie, så er det måske, at det er et humanistisk mirakel, at oplysningstiden befriede det enkelte menneske til at søge at realisere sine muligheder. Det var først og fremmest de driftige selvejende liberalistiske bønder og byernes nye borgerskab, der var drivkraften frem imod Grundloven i 1849. Altså næsten 75 år efter at de demokratiske idéer havde ramt USA og Frankrig.

Vi lever i et samfund hvor den enkelte har mulighed for at få uddannelse og politisk indflydelse. Vi har nu et samfund uden censur og diskrimination mellem forskellige religioner (det var kirken stærkt imod – da censur og forbud udgjorde en væsentlig del af kirkens undertrykkelse af anderledes tænkende). Oplysningstiden, de nyttige udlændinge, ophævelsen af stavnsbåndet, andelsbevægelsen, socialdemokratiet og fagforeningstanken er de 6 vigtigste faktorer der har skabt vores moderne demokratiforståelse. Samfundets sammenhængskraft og samfundskontrakt bygger på den åbenhed som har kendetegnet Danmark – nye ideer er blevet indsluset fra middelalderens europæiske (katolske) klostervæsen med håndværk og landbrugsinnovationer til det tyske forstvæsen i 1700-tallet, der skulle forme skoven som kongelige og adelige jagtmarker, som har været med til at skabe det moderne skovbrug. Det er heller ikke muligt at undervurdere de portugisiske og tyske jøder, der har være med til at grundlægge vores bankvæsen og vores indsigt i det moderne danske og europæiske menneske. #dkkanon #dkvaerdier #dkhansmicaelblog

http://politiken.dk/indland/politik/ECE3292847/df-userioese-danske-vaerdier-om-cykler-og-oekologi-fra-s-og-v/

Det dræbende sprog, Politiken