En replik til David Trads om Ellemann og Lykketoft

Det er sørgeligt at David Trads her forfalder til populisme.Ellemann og Lykketoft er nok de to mest vidende politikere i Danmark – de deler det samme internationale udsyn – de led begge to samme skæbne at være statsministerkandidater i opposition til Statsministre med vælgermæssig succes. At de kunne slå pjalterne sammen på TV2 News var en nyhedsmæssig berigelse – at høre deres snak, var som at komme ind i udenrigsministeriets maskinrum – og ind i de politiske gemakker – hvor begivenheder og konjunkturer bliver til politik og beslutninger. Jeg giver dem begge ret i at folkeafstemninger om EU er blevet for komplicerede. Det er ikke fordi vælgerne er dumme – men fordi EU samarbejdet består pga 100.000 love og regulativer, der alle har det tilfælles, at de får 300.000.000 menneskers hverdag til at fungere. Det fri marked og den fri bevægelse af mennesker (arbejdstagere) varer og tjenesteydelser og det åbne finansmarked kan ikke fungere uden de mange love og regulativer, der sikrer både forbrugere og virksomheder. Det seneste eksempel på hvor tragisk det er at lade vælgerne bestemme ved en folkeafstemning i 2015 var Retsforbeholdet (som jo er en slags parallelaftale) vores tilvalgsordning – det vi skulle stemme om forsvandt i en diskussion om hvorvidt vi ville få mulighed for at ombestemme os… Det var helt hen i vejret i forhold til de gener, som almindelige borgere og politiet vil opleve efter januar 2017. Når de andre lande går videre på det retslige område vil danske borgere få svært ved at føre retssager i udlandet om fx. børnesager og skilsmisse samt arvesager. Jeg er ikke bange for at give politikerne skylden for miseren – der er kommet en ny euroskepsis i Folketinget fra højre. Frygten for DFs modstand mod EU har fået de gamle partier til at forlade deres støtte til hverdagsintegrationen i EU og venstre fløjen inkl. Folkebevægelsen bliver stadigt mere luftige i deres automatreaktion på EU spørgsmål. Det der kendetegner modstanden mod den europæiske integration er jo, at de ikke har noget alternativ. De kan ikke finde en anden måde at sikre et åbent demokratisk samfund på 300.000.000 mennesker. #davidtrads #lykketoftogellemann #lykketoft #ellemann #hansmicaelblog

http://politiken.dk/debat/profiler/mogenslykketoft/ECE3277439/der-er-ikke-et-alternativ-til-eu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s