Man skyder da flygtninge og indvandrere med kanon’er!

flygtningelejren
Modellen for modtagelsen af asylansøgere i Danmark i 2015. Den tyrkiske flygtningelejr Arin Mirkan. Ca. 3000 flygtninge bor i denne lejr, der ligger 5 kilometer fra den syriske grænse. Berl. Foto: Bax Lindhardt.

Man skyder da asylansøgere, flygtninge og indvandrere med kanon’er! Det skrev jeg i bedste ironiske overbevisning, i anledningen af den nye værdipolitiske Danmarks Kanon. Det var ikke til at forudse, at danske politikere, avisredaktører og meningsdannere kunne synke dybere ned i den menneskeforagtende kloak, hvor vi ellers kun finder nazister og racister. Pseudoforskeren, den tidligere professor i psykologi, Helmuth Nyborg har i Jyllandsposten fået spalteplads til racebiologisk og racistisk propaganda og hetz mod flygtninge og asylansøgere fra mellemøsten. Under dække af islamkritik er det nu blevet tilladt i medierne at insinuere, at intelligens er ligefrem proportional med kultur og fødselsted. Jeg er altså blevet overhalet af virkeligheden, d. 7. december 2016, næsten 72 år efter 2. verdenskrigs ophør og opløsningen af det nazistiske Tyskland. Det er igen Dansk Folkeparti, der tager tråden op efter Fremskridtpartiets forslag, at kunne smide afviste asylansøgere ud over deres hjemlande med faldskærme. Nu med mere hårdtslående midler; “Bådflygtninge på Middelhavet skal ikke nøjes med at frygte druknedøden. Hvis de kommer for tæt på Europa, bør de blive skudt på. Så kontante er ordene fra Dansk Folkepartis EU-ordfører, MF Kenneth Kristensen Berth.” Mediehuset

skyd_df
Dansk Folkepartis nyeste selverklærede racist og menneskeforagtende nazist. Collage lånt fra FB.

Mens vi venter på, at det politiske parnas skal følge efter med fordømmelse og afvisning af Dansk Folkepartis gentagne opfordringer til brud på såvel Folke- som Menneskeretten, vil jeg minde om, at det er DF’s officielle politik at se stort på internationale aftaler. Det er kun ganske få måneder siden, at MF Søren Espersen (DF), på direkte TV opfordrede til bombning og drab på civile syrere og irakere, dvs at se stort på at de internationale regler for krig og konflikt vedtaget i Genevekonventionen.

Malene Trock har i en tråd på Facebook det bedste forslag til Danmark. Undervisning i Menneskerettigheder og etik, men ikke kun i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Alle uddannelser i Danmark bør inddrage en etisk dimension med udgangspunkt i menneskerettighederne. Ikke mindst de økonomiske studier ville have gavn af et sådant fag. Det bliver jo sørgeligt aktuelt når vi nu igen igen får et så oplysende indblik i hvad, der i ramme alvor diskuteres bag lukkede døre i DF. Det er vist heller ikke i vælgersegmentet, at den slags udtalelser vækker nogen grad af forbløffelse. Det er jo det ny poltisk korrekte udi DF-land. Klassisk DF: Først forarger de (i.e. Taler til vælgersegmentet) derefter får de sendetid til at forarge yderligere. Intet er mere fredet – mennesker i nød bliver fremstillet som skurke og DF vælgersegmentet som ofre! Alt hvad de måtte finde på, af nederdrægtighed, er nu det ny normale, når det kommer ud af DF’ere. Intet som kunne komme over Danmarks grænser er fredet… DF lever af vores harme og forargelse, det turde de sidste 16 år være et klart bevis på – grænsen for menneskeforagten og villigheden til at sætte Danmarks anseelse overstyr er så langt fra danske værdier, at det næsten gør fysisk ondt at se og høre dem få fri og uimodsagt taletid i diverse offentligt støttede medier!

Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal mene om, de borgerliges italesættelse af danskheden, som noget næsten mytisk. Jeg har i tidligere tråde fået den opfattelse, at vi nærmer os en ‘blod og kors’-ideologi, hvor det er kulturen, religionen og slægten, der bestemmer hvem der kan ‘integreres’ eller hvem der bliver ekskluderet. Det har haft nogle meget uheldige konsekvenser for den demokratiske samtale i vores land. De få der mener, at vi skal føre en humanistisk og universalistisk menneskerettighedspolitik overfor nye danskere, bliver svinet til på de sociale medier. Den trykte presse holder sig heller ikke tilbage for, at give spalteplads til politikere som konkurrerer om at være strammere helt ud til det racistiske vås, som DF og NB politikere vigter sig af. Vi kan fx. ikke stille spørgsmål ved rimeligheden af at deltage i angrebskrige eller foreslå, at vi skal føre en aktivistisk humanitær asyl- og udenrigspolitik, istedet for at overlade det til forsvarsministeriet uden at blive anklaget for landsforræderi af de nyvakte nynationalister. Kritik af at lade forsvars- og integrationsministeriet skrabe til sig af udviklingsbistanden er heller ikke noget der ses på med gode miner i dansk politik.

Jeg har længe haft den opfattelse at indvandrerdebatten i Danmark byggede på dikotomien assimilation overfor integration, men det står nu helt klart for mig, at det var humanistisk ønsketænkning. Der var meget andet på spil, da MF Martin Henriksen (DF) på direkte TV kunne tillade sig at udtale, at en ung intelligent gymnasieelev og elevrådsformand ikke kunne bevise, at han var ‘dansk’. Den store skillelinie i den danske debat idag er et valg mellem segregation eller integration. Nu betyder integration, at du er integrerbar, altså hvid, at du er en kulturel og økonomisk gevinst for samfundet samt at du uden løftede øjenbryn i Udlændingestyrelsen, kan blive gift med en ‘ægte dansker’. Blive assimileret samt at ‘ægte danskere’ med det samme kan se, at du er som dem. Det er altså nu blevet det nye normale i den offentlige debat, at vi kan udskille de farvede som en stigmatiseret gruppe!

DF og Martin Henriksen er dybt useriøse, når de påkalder sig Danmarkshistorien og den kristne kulturarv som danske værdier, uden samtidigt at præcisere hvor det er Danmarks historien og det kristne specifikt afspejles i vores moderne kultur. Vi har langt mere tilfælles med Europa og USA når vi ser på værdier som demokrati, vores menneske- og frihedsrettigheder. Det var først med oplysningstiden der satte det enkelte individ i centrum at kirken blev udfordret som det samlende værdifællesskab. Kirken, og det konservative Højre, stod for det undertrykkende og samfundsbevarende – kristendommen var blevet reduceret til tvang og opdeling af befolkningerne i stænder (kaster), som nærmest umuliggjorde social mobilitet. Menneske- og borgerrettigheder var kun for eliten, de økonomiske magthavere, og kirken var med til at fastholde størstedelen af Europas befolkninger i slavelignende livsforhold som livegne, stavnsbåndne fæstebønder, børnearbejde, kvindeundertrykkelse, tjenestepiger og landarbejdere uden rettigheder (det fik de først i 1920 i Danmark) i husstanden var der de samme gudgivne magtforhold der afspejlede et samfund hvor kun husbonden (manden) havde magt over sin husstand. De givne magtforhold retfærdiggjorde ligeledes koloniseringen af Afrika og den afrikanske slavehandel med den ny verden. Så hvis vi skal lære noget af Danmarks historien og kristendommens historie, så er det måske, at det er et humanistisk mirakel, at oplysningstiden befriede det enkelte menneske til at søge at realisere sine muligheder. Det var først og fremmest de driftige selvejende liberalistiske bønder og byernes nye borgerskab, der var drivkraften frem imod Grundloven i 1849. Altså næsten 75 år efter at de demokratiske idéer havde ramt USA og Frankrig.

Vi lever i et samfund hvor den enkelte har mulighed for at få uddannelse og politisk indflydelse. Vi har nu et samfund uden censur og diskrimination mellem forskellige religioner (det var kirken stærkt imod – da censur og forbud udgjorde en væsentlig del af kirkens undertrykkelse af anderledes tænkende). Oplysningstiden, de nyttige udlændinge, ophævelsen af stavnsbåndet, andelsbevægelsen, socialdemokratiet og fagforeningstanken er de 6 vigtigste faktorer der har skabt vores moderne demokratiforståelse. Samfundets sammenhængskraft og samfundskontrakt bygger på den åbenhed som har kendetegnet Danmark – nye ideer er blevet indsluset fra middelalderens europæiske (katolske) klostervæsen med håndværk og landbrugsinnovationer til det tyske forstvæsen i 1700-tallet, der skulle forme skoven som kongelige og adelige jagtmarker, som har været med til at skabe det moderne skovbrug. Det er heller ikke muligt at undervurdere de portugisiske og tyske jøder, der har være med til at grundlægge vores bankvæsen og vores indsigt i det moderne danske og europæiske menneske. #dkkanon #dkvaerdier #dkhansmicaelblog

http://politiken.dk/indland/politik/ECE3292847/df-userioese-danske-vaerdier-om-cykler-og-oekologi-fra-s-og-v/

Det dræbende sprog, Politiken

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s