Dansk Folkepartis dans om Grundlovens frihedsrettigheder

Det bliver mere og mere tydelig at Dansk Folkeparti fører Religionskrig (politik) – desværre er deres religion nationalistisk fundamentalisme og krigen er et korstog med Danmark og Dannebrog som gidsel. Det betyder i al sin enkelhed, at de ønsker at afskaffe humanismen og oplysningstidens moderne statsteori, den sekulære stat og det åbne demokratiske samfund! De der vil bevare vores tilknytning til det moderne, som beskrevet ovenfor, er således er deres hovedfjender. I kraft af det bliver deres værdipolitik til et propaganda redskab – der først og fremmest skal dæmonisere andre religioner end den Lutheranske Kristendom (Tidehverv) og sekundært chikanere og true debatører og journalister til tavshed. Dæmoniseringen omfatter ligeledes deres politiske modstandere, som socialdemokrater og socialister. Det venstreorienterede og fællesskabsorienterede Danmark skal bekæmpes – med nationalromantisk ideologi og samfundet skal rykkes tilbage til en nationalkonservatisme med en tydelig klassedeling ( i praksis en besiddende klasse og en ubesiddende klasse samt en indvandrer/flygtninge klasse uden ret til danske velfærdsydelser). Tydeligst fremstår deres bestræbelse på at dæmonisere Islam. DF bruger en hær af lokale skribenter og robotter der med et hadsk og truende sprogbrug udvisker grænserne mellem politiske, racistiske, zenofobiske og nationalchauvinistiske ytringer. DF har haft held til at flytte grænserne for hvad man kan sige offentligt, om minoriteter og muslimer i Danmark – ofte skjult ved at maskere det som en kommentar til kriminalitet, udenlandsk terrorisme eller samfund hvor Islam er majoriteten i samfundet. Den nedenstående kommentar tager udgangspunkt i en snæver betragtning af DF’s indflydelse på Religonspolitik i Danmark – og den kan såmænd blive alvorlig nok for mennesker, der tilhører andre trossamfund end nationalfundamentalisk Tidehverv. Vi skal blot huske, at hvis DF får magt som de har agt, så vil deres forfølgelse af anderledes tænkende og virkende danskere blive med de samme midler som de angriber muslimers rettigheder i Danmark! #danskfolkeparti #korstog #religionskrig #hansmicaelblog #demokrati

http://www.religion.dk/religionsanalysen/religionspolitik-efter-valget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s