Dansk Folkeparti taler med to tunger når det gælder EU

Hele valgkampen op til afstemningen om vores *parallel aftale* , retsforbeholdet og Europol (vores tilvalgsordning), blev saboteret af DF og EL med tomme løfter, om hvor nemt det ville være, at få EU til at lade os stå udenfor og alligevel indenfor. Der er ingen andre i EU der kan forstå, hvorfor vi ikke bruger vores tilvalgsordning. Vi har jo fået præcist hvad vi ville have, med vores forbehold. Retten til et tag-selv-bord, men efter d.23.6 bliver det meget svært at forhandle sig til forbehold igen. Et eksempel på DF’s anti-alt-anti-politik var afstemningen om vores egen særskilte EU parallelaftale – retsforbeholdets tilvalgsordning! Ja-siden burde/bliver nødt til at/ se sig selv i spejlet efter den EU-afstemning. I mistede modet og blinkede i frygt for DF-effekten. Der var alt for mange, der i de sidste dage før afstemning gik med på DF’s dobbeltspil. At vi jo kunne få en parallelaftale – selvom vi andre jo godt kunne se. at det var det vi stemte om. Tilvalgsordningen er jo parallelaftalen. Men I gik i fælden. DF ønsker jo ikke Danmark i hverken EU eller Europol! Så I har ligeså stort ansvar eller faktisk et større ansvar – som regeringsbærende partier – er det jeres ansvar at befolkningen ved hvad de stemmer om. Så i ligger som i har redt sammen med alle de andre krystere i folketinget – og enhedslisten og DF gnider sig i hænderne! Det er jo alle os med visioner for EU der burde have grebet ind overfor dobbeltspillet.Desværre gik der panik i både Venstre og Socialdemokratiet – så de de sidste 2 dage gik med på den tomme DF retorik og så var kampen tabt. Euroskepsis, og det at ville slanke EU, er den helt sikre vej til at tabe vælgerne på gulvet. Euroskepsis har ført til at selv borgerlige partier er villige til at risikere traktatbrud og nederlag i EU-domstolen for at tækkes Dansk Folkeparti.

Problemet med DF i Danmark er, at deres vælgere ikke er interesserede i DF som parti. De ser DF som en protestbevægelse. De er som de mange 60+ briter og mindretallet de resterende aldergrupper frygtsomme provinsionalister. DF vælgere vil istedet fremmane syndebukke og skræmmebilleder end se sig selv i øjnene og erkende, at de ikke slog til i en konkurrencestat de selv har været med til skabe. Ikke ved aktiv deltagelse – men ved blindt at stemme på et populistisk tvetunget parti!

Det viser det problematiske i loven om integrationsydelse til flygtninge – at den bliver nødt til at omfatte tilfældige danske statsborgere, så den ikke diskriminerer og derved bliver det traktatbrud jvf. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Det er fastsat i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er blevet udviklet gennem den afledte EU-lovgivning og Domstolens retspraksis. Som EU-borger har du ret til at:
søge arbejde i et andet EU-land
arbejde uden arbejdstilladelse
bo der, mens du arbejder
opholde dig der – også når dit ansættelsesforhold ophører
blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele. Derefter et brud på FN’s flygtningekonvention, hvor det er ulovligt at diskriminere mellem egne borgere og flygtninge, hvis Regeringen ikke ophæver loven for flygtninge! Lad os håbe EU Domstolen får handlet hurtigt – en lov der strider imod den frie bevægelighed er en traktatkrænkelse – DF’s ønsker at diskriminere mellem flygtninge og danskere, men det er jo ulovligt og så forårsager regeringen traktatbrud! Der er jo helt absurd!

http://www.politiko.dk/nyheder/nu-ryger-endnu-flere-flygtninge-under-fattigdomsgraense

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s