Jeg anklager Enkeltsagspartiet (DF)

Jeg er forbløffet over alle de danskere, der stemmer på et parti med så mange talentløse wanna-bee politikere!

Kulturel-byrde

Disse 32 mennesker skader Danmark hver dag. De skader Danmarks omdømme i udlandet. De skader danske værdier og frihedsrettigheder. De skader Danmarks sociale sammenhængskraft. De skader vores myndigheder og vores lokale selvstyre. De skader vores svage og magtesløse, de ældre, børnene i skoler og daginstitutioner med deres nedskæringspolitik.

Jeg anklager disse 32 mennesker for at gøre Danmark åndeligt fattigere. Jeg anklager disse 32 for deres forsøg på at bryde med Danmarks humanitære og moralske arv. Jeg anklager disse 32 for deres løgne om antallet af udlændinge i Danmark. Jeg anklager disse 32 løftebrydere og løgnere for forbrydelser imod menneskeheden med deres zenofobiske udlændingepolitk. Jeg anklager disse 32 for at opfordre til selvtægt mod udlændinge, Jeg anklager disse 32 for at opfordre til borgerkrig i Danmark. Jeg anklager disse 32 asociale og inhumane racister for forbrydelser imod seksuelle, religiøse og etniske mindretal i Danmark. Jeg anklager disse 32 demokratiske analfabeter for mangel på demokratisk dannelse. Jeg anklager disse 32 populister for overgreb mod de magtesløse i Danmark.  Jeg anklager Danmarks næststørste parti for deres modbydelige personangreb på politiske modstandere. Jeg anklager disse 32 hadske mennesker for at skabe frygt i Danmark og mistillid til indvandrere og flygtninge. Jeg anklager disse 32 for alle anslag mod flygtningecentre og mod flygtninge samt indvandrere i Danmark.

Hr. Martin Henriksen er et helt kapitel for sig i propagandistisk og racistisk paranoia. Almindelig dansk dannelse er ikke at sige noget, hvis man ikke kan sige noget pænt om andre! Dannelse er desværre ikke til at få øje på  i DF. Danske værdier og dansk idealer bliver i disse tider trådt under fode og hjemmegroet ugræs spreder sig som ærtehalm og kæmpebjørneklo der kvæler alt andet. En meget passende analogi til DF, som med deres hadpolitik har formået at paralysere de gamle partier og deres politikere med frygt for en yderligere højredrejning (nazificering) i befolkningen. Alt fra racistiske udtalelser og etnisk rensede plakater bliver i disse dage tilladt af danske institutioner.

DF plakat på Solrød station
DF plakat på Solrød station. ‘Vores (altså DF’s) Danmark – der er så meget, vi skal passe på’

“Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger. Samtidig kan huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis.

I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her.

invasive-species2

Kæmpebjørnekloen er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.” (Naturstyrelsen)

Men det værste er dog de helt faktaresistente DF’ere hver dag får lov til at blamere Danmark med deres grænseløse uvidenhed om Verdens næststørste religion. Jeg kan ikke sige om det er propaganda, dumhed eller ondskab – men ondskabsfuldt og racistisk er det. Straffeloven bliver dagligt overtrådt af DF politikere og debattører på diverse sociale medier, avisernes debatsider og i andre offentlige rum.

historyrepeat

Hvis vi bliver ved med at vende det blinde øje til…. Så får vi en ny bølge af vold og terror i Danmark. Den norske terrorist A. Breivik hyldes allerede på diverse sociale medier og højreekstreme websider.

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

http://politiken.dk/indland/premium/ECE3306743/martin-henriksen-har-svaert-ved-at-sige-noget-paent-om-islam-jeg-kan-ikke-komme-paa-noget/

pia.adelsteen@ft.dkkarina.adsbol@ft.dkdfalah@ft.dklise.bech@ft.dkpernille.bendixen@ft.dkkenneth.kristensen.berth@ft.dkliselott.blixt@ft.dktilde.bork@ft.dkhenrik.brodersen@ft.dkdfbenb@ft.dkjan.callesen@ft.dkrene.christensen@ft.dkkim.christiansen@ft.dkdfjeht@ft.dkdfanbf@ft.dkmette.dencker@ft.dkmikkel.dencker@ft.dkkarina.due@ft.dksusanne.eilersen@ft.dkdfsesp@ft.dkdennis.flydtkjaer@ft.dkclaus.kvist.hansen@ft.dkmarlene.harpsoe@ft.dkmartin.henriksen@ft.dkjeppe.jakobsen@ft.dk, postformand@ft.dk, dfpksekr@ft.dk, marie.krarup@ft.dkchristian.langballe@ft.dk, merete.larsen@ft.dk, morten.marinus@ft.dkjan.messmann@ft.dkdfkarn@ft.dkib.poulsen@ft.dkpeter.kofod.poulsen@ft.dkhans.skibby@ft.dkdfamgn@ft.dkdorthe.ullemose@ft.dk

Advertisements

Zionism and the inflation of accusations against BDS.

Israel har i de seneste år anvendt mange millioner dollars på at bekæmpe kritikere af zionistiske overgreb på palæstinensere. En af de søjler, som de støtter hasbara-aktiviteterne på, er at overdrive modstandernes motiver for kritikken. Anti-semitisme rettet mod zionister og staten Israel og ‘blood libel’ – blod injurier – falske anklager om drab på kristne, har deres rod i den overbevisning, at antikkens og middelalderens jødeforfølgelser først og fremmest blev anset for at være religiøst begrundet samt at jøder brugte kristent blod i deres ritualer. Begge disse påstande bliver i dag brugt til at tilsværte modstanderne og dermed forhindre og afvise deres kritik, af Israels diskriminerende politik og de israelske forsvarsstyrkers overgreb mod den palæstinensiske befolkning i flygtningelejrene, i den isolerede ghetto Gaza og de mange isolerede landsbyer og byer på Vestbredden. Begge begreber har deres rod i den jødiske diasporalitteratur og i den zionistiske stats propaganda overfor vesten og først og fremmest USA. Ligeledes bruges begge begreber til at fastholde Holocaust industriens fokus på det jødiske folks unikke lidelseshistorie.

Kippah-wearing Israeli-watches-Gaza-bomb-

Fact: An Israeli wearing a kippah (yarmulke) watches the Israeli attack on Gaza, July 19, 2014

“Eden Abergil, the former Israel Defense Forces soldier who has been criticized for publishing controversial images on Facebook, allegedly wrote on her Facebook page on Thursday that she would “gladly kill Arabs – even slaughter them.”

remote control bombing of Gaza

Cartoon about Gaza denounced as “anti-Semitic” and retracted by newspaper,Sydney Morning Herald, July 26, 2014.

Tænk hvad reaktionen ville være i Danmark hvis politikere, netmediebrugere,  Facebook brugere eller almindelige danskere begyndte at skrive, “Dræb alle fremmede” under deres Facebook profilbillede! Eller “Dræb alle grønlændere” – eller ‘gud forbyde det’ “Dræb alle jøder”! Skal der være plads til den slags holdninger i det 21. århundrede?

idf
Foto lagt op på Facebook af Eden Abergil, IDF, 2015.

“The head of the Public Committee Against Torture, Ishai Menuchin, also commented, saying that “these terrible photographs reflect a norm in the way Palestinians are viewed, as an object and not as humans. It is an attitude that ignores their feelings as humans and their individual rights.”read more: http://www.haaretz.com/israel-news/i-would-gladly-kill-arabs-even-slaughter-them-1.309031?date=1468156090724

hasbarah

Israelsk propaganda mod BDS, på de israelske netaviser samt de sociale medier, 2016.

Israelis enjoying the bombing of Gaza

Kippah-wearing Israelis occupy front row seats on a hill in Sderot as they enjoy the bombing of Gaza. De ser ikke ud til at frygte *truslen fra Hamas*!

Det er på tide at Danmark indser, at Anne Franks tragiske historie og hendes kærlige og naive humanisme i de mest grusomme omstændigheder, ikke længere kan forme vores holdning til Israels zionistiske indbyggere og de zionisitiske bosættere som ofre. De afskyr deres historiske rolle som ofre – men med den omkostning, at nu hvor de dyrker deres helte, så fordømmer de samtidigt de almindelige jøder, der ikke kunne forsvare sig og lod sig føre i døden!

bibigazakilling

I USA støttes de ekstreme zionister af det meste af det politiske establishment. Ligesom de fleste ledende politikere i EU fra både højre og venstre passivt eller aktivt støtter Israel nærmest helt ukritisk. De gør sig som Hillary Clinton og Donald Trump medskyldige i overgrebene mod civile palæstinensere, tortur, etnisk udrensning, vilkårlige arrestationer, militær angreb på Gaza og inddragelse af mere og mere af det palæstinensiske besatte område på Vestbredden.

feinstein

The Greatest Threat to Campus Free Speech is Coming From Dianne Feinstein sen. Dem, Cal.,and her Military-Contractor Husband The Intercept 2015.  https://theintercept.com/2015/09/25/dianne-feinstein-husband-threaten-univ-calif-demanding-ban-excessive-israel-criticism/

“On top of blaming Palestinians for Israel’s deadly violence, [Hillary] Clinton called into question the innocence of dead Palestinian civilians, arguing, “They often pretend to have people in civilian garb, acting as though they are civilians, who are Hamas fighters.”

Maybe [Hillary] Clinton was referring to the 551 children Israel killed in Gaza, 68 percent of whom were under the age of 12. Or maybe she was talking about the 844 Palestinians that the Associated Press determined were killed in Israeli airstrikes on residential homes, including 19 babies and 108 preschoolers between the ages of 1 and 5.

Or perhaps she meant the 140 Palestinian families that had three or more members killed by Israel that summer.” #freegaza #bdsfreespeech #gazaflotilla “supportpalestine

http://www.adl.org/anti-semitism/united-states/c/what-is-the-blood-libel.html?referrer=https://www.google.dk/#.V4JKWLiLSM8

https://electronicintifada.net/blogs/rania-khalek/hillary-clinton-attacks-dead-palestinians-battle-against-bernie-sanders

Er konservative og højreorienterede vælgere under middel intelligens?

Hvordan forholder vi os til fremmede? Hvorfor er der stadig homofobi og diskrimination i vores samfund? Hvordan takler det moderne samfund fordomme og racisme overfor minoritetsgrupper? Hvilken betydning har befolkningens uddannelsesniveau for vores værdier? Hvordan forholder vi os til ligestilling mellem mænd og kvinder? Ligestilling mellem forskellige befolkningsgrupper kommer ikke af sig selv, men kan vi finde ud af hvilke befolkningsgrupper, der har lettest ved at acceptere ligestilling?

Det er påvist i moderne psykologisk og og neurologisk forskning, at intelligens og evnen til at forholde sig til ydre forandring – af vores samfund og vores verdensbillede – højere og almindelig intelligens – er kendetegnet ved at kunne tilpasse forandring og ny viden fra den ydre verden. Forskningen påviser, at mennesker med høj eller middel intelligens er mere åbne overfor andre grupper, for ligestilling mellem mænd og kvinder og af mennesker fra forskellige etniske, religiøse og sociale grupper. De har let ved at etablere social kontakt udenfor deres egen gruppe og for mennesker der afviger fra normen. Dermed kan det enkelte individ udvikle den indre kognitive struktur. Denne gruppe har tendens til at have en uortodoks tilgang til børneopdragelse. De giver store frihedsgrader, men forventer til gengæld, at deres tillid ikke bliver overtrådt. Deres opdragelsesværktøjer er at inddrage barnet, opfatte barnet som et selvstændigt væsen, der skal lære at tage vare på sig selv og dernæst tage udgangspunkt i barnets evne til at indgå i en dialog om mål og midler.

Under middel og lavere intelligens er kendetegnet ved aktivt eller passivt at modsætte sig forandring. De er den mest autoritære gruppe blandt andet i deres syn på kvinders rolle i familien hvor kvinden ofte skal være passiv og forsørget af manden og på børneopdragelse – hvor rutiner, regler og straf er de mest almindelige værktøjer – for dem er den kendte verden tryg og det befæstes gennem en række fordomme og forudfattede meninger om hvordan verden bør se ud. De forholder sig til samfundet ved at forsøge at fastholde en uforanderlig kognitiv struktur.  Det der kendetegner mennesker med under middel eller lav intelligens er at de har svært ved at acceptere normbrud og har svært ved at etablere social kontakt uden for deres egen gruppe.

4870416-til-npf-ku-klux-klan-1992

Et nyt forskningsstudie viser, at personer der scorer lavt i IQ-test i barndommen har større risiko for at udvikle sig til at være fordomsfulde.

Piaget opstillede en pædagogisk læringsteori – Assimilation  (Tilpasning til ydre strukturer).

Hvis man medtager samspillet mellem ydre og indre faktorer, så fremtræder enhver form for adfærd som en assimilation mellem en given situation og tidligere mønstre (på forskellige niveauer indbefatter det også arvede mønstre)

(Assimilation betyder tilpasning, ved at ændre eller opgive noget – Assimilation på Wikipedia)

Akkomodation(Udvikling af den indre struktur for at tilpasse sig behovet fra den ydre verden)

 

http://m.b.dk/viden/studie-kaeder-iq-sammen-med-racisme?redirected=true http://pss.sagepub.com/content/early/2012/01/04/0956797611421206.abstract

Vores værdier skyller op på strandene i Middelhavet!

Det er skræmmende, at vi igen skal opleve nazisterne marchere i gaderne. Når *danskernes parti* og deres leder ‘fører’ Daniel Carlsen optræder i medierne, med reklamer på offentlige transportmidler og på Folkemøderne så ser vi lige ned i afgrunden. Det er også en vigtig øjenåbner. Nazityskland var ikke en unik og dæmonisk periode i verdenshistorien. Tværtimod viser det sig jo nu, at nazismen kan vokse frem som en skovbrand – hvis der er nogen der smider en gnist og ingen tager sig af det.

Nazisterne og de ekstreme grupper på den yderste højrefløj gør offentligt et stort nummer ud af deres påståede nationalisme – men samtidigt opbygger de et gænseoverskridende underjordisk og digitalt netværk hvor de deler den samme autoritære, demokratifjendlige og fremmedhadende ideologi! Fra Hviderusland og Ukraine over Polen og Hungarn breder der sig en pest fra Øst som møder vores egen hjemmegroede virus. En giftig blanding af populister, voldsmænd, racister, antimuslimer, kulturetnocentrikere, underklassens vrede unge mænd i alle lande forener sig på nettet og IRL – Anders Breivik er deres store forbillede og de får våbentræning i Rusland, Ukraine og i Syrien! De bliver tilskyndet til deres voldlige og antidemokratiske handlinger gennem den kyniske og giftige retorik som spredes fra deres parlamentariske repræsentanter i alle Europæiske lande!

Ord kan ikke skade har vi hørt igen og igen. Det er dog en sandhed som vi må modificere, når vi idag møder fremmedhadet og muslimhadet på sociale medier! Når politikere og debatører dagligt trues på livet og andre bare chikaneres. Ja – så er det fordi Joseph Conrads “The Heart of Darkness” ikke kun handler om Fristaten (Belgisk) Congo 1885-1908 – men om et grundvilkår ved menneskeheden – barbariet ligger lige under huden. Vi skal alle hver dag tage os sammen, vi skal bevidst konfrontere vore egne fordomme og vores egennyttige tilbøjeligheder.

tjekkiet-ungarn

Kan man bekæmpe nazismen med ord – kan man bekæmpe had og fremmedfrygt med tolerance? Når vi erkender vi som samfund er truede af vores egen iboende tilbøjelighed til at sætte vores egeninteresse over den fremmedes behov for asyl! Hvordan kommer vi så videre – når 25% af befolkningen er villige til at stemme på muslimhadende populistiske partier? Når vi er som samfund kan acceptere at anbringe asylsøgere i teltlejre med *lejrchefer” (lejrkommandanter). Så er det jeg næsten hører lyden af stålbeklædte støvletramp — selekteringen — og ser de brune kvægtransportvogne slingre på skinnerne mod Auschwitz! Bureaukratiet i Danmark er ved at bukke under for politisk pres, men når ord ikke slår til må vi ty til handling ikke tavshed! Transporterne mod øst blev gennemført fordi hvert enkelt led i det bureaukratiske system udførte deres opgave med stor nidkærhed og præcision. Fra “opsamlingspladsen i vest” til “endestationen i øst” – og der var ingen protester undervejs, hverken fra de ansvarlige eller de der passivt så til eller vendte det blinde øje til! Det der var tilbage, da jøderne var kørt væk, var skammens tavshed – “samvittighedens sound of silence” – det kan vi stadig undgå – ved at handle når vi ser børn skylle op på Middelhavets strande!

aylan

Billedet af den druknede Aylan er gået verden rundt og er nærmest blevet et symbol på Europas manglende vilje til at hjælpe flygtningene fra Mellemøsten og Afrika. – “Jeg holdt fast i min kones hånd, mens mine drenge gled igennem mine hænder. Vi forsøgte at klamre os til båden, men vi kunne mærke, at den mistede luft. Det var mørkt og alle skreg, siger Abdullah Kurdi til det tyrkiske nyhedsbureau Dogan”. #rememberaylan #refugeecrisis #hansmicaelblog #theheartofdarkness

http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE2824150/her-er-historien-om-barnet-der-doede-paa-vej-mod-eu/

Dansk Folkeparti taler med to tunger når det gælder EU

Hele valgkampen op til afstemningen om vores *parallel aftale* , retsforbeholdet og Europol (vores tilvalgsordning), blev saboteret af DF og EL med tomme løfter, om hvor nemt det ville være, at få EU til at lade os stå udenfor og alligevel indenfor. Der er ingen andre i EU der kan forstå, hvorfor vi ikke bruger vores tilvalgsordning. Vi har jo fået præcist hvad vi ville have, med vores forbehold. Retten til et tag-selv-bord, men efter d.23.6 bliver det meget svært at forhandle sig til forbehold igen. Et eksempel på DF’s anti-alt-anti-politik var afstemningen om vores egen særskilte EU parallelaftale – retsforbeholdets tilvalgsordning! Ja-siden burde/bliver nødt til at/ se sig selv i spejlet efter den EU-afstemning. I mistede modet og blinkede i frygt for DF-effekten. Der var alt for mange, der i de sidste dage før afstemning gik med på DF’s dobbeltspil. At vi jo kunne få en parallelaftale – selvom vi andre jo godt kunne se. at det var det vi stemte om. Tilvalgsordningen er jo parallelaftalen. Men I gik i fælden. DF ønsker jo ikke Danmark i hverken EU eller Europol! Så I har ligeså stort ansvar eller faktisk et større ansvar – som regeringsbærende partier – er det jeres ansvar at befolkningen ved hvad de stemmer om. Så i ligger som i har redt sammen med alle de andre krystere i folketinget – og enhedslisten og DF gnider sig i hænderne! Det er jo alle os med visioner for EU der burde have grebet ind overfor dobbeltspillet.Desværre gik der panik i både Venstre og Socialdemokratiet – så de de sidste 2 dage gik med på den tomme DF retorik og så var kampen tabt. Euroskepsis, og det at ville slanke EU, er den helt sikre vej til at tabe vælgerne på gulvet. Euroskepsis har ført til at selv borgerlige partier er villige til at risikere traktatbrud og nederlag i EU-domstolen for at tækkes Dansk Folkeparti.

Problemet med DF i Danmark er, at deres vælgere ikke er interesserede i DF som parti. De ser DF som en protestbevægelse. De er som de mange 60+ briter og mindretallet de resterende aldergrupper frygtsomme provinsionalister. DF vælgere vil istedet fremmane syndebukke og skræmmebilleder end se sig selv i øjnene og erkende, at de ikke slog til i en konkurrencestat de selv har været med til skabe. Ikke ved aktiv deltagelse – men ved blindt at stemme på et populistisk tvetunget parti!

Det viser det problematiske i loven om integrationsydelse til flygtninge – at den bliver nødt til at omfatte tilfældige danske statsborgere, så den ikke diskriminerer og derved bliver det traktatbrud jvf. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Det er fastsat i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er blevet udviklet gennem den afledte EU-lovgivning og Domstolens retspraksis. Som EU-borger har du ret til at:
søge arbejde i et andet EU-land
arbejde uden arbejdstilladelse
bo der, mens du arbejder
opholde dig der – også når dit ansættelsesforhold ophører
blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele. Derefter et brud på FN’s flygtningekonvention, hvor det er ulovligt at diskriminere mellem egne borgere og flygtninge, hvis Regeringen ikke ophæver loven for flygtninge! Lad os håbe EU Domstolen får handlet hurtigt – en lov der strider imod den frie bevægelighed er en traktatkrænkelse – DF’s ønsker at diskriminere mellem flygtninge og danskere, men det er jo ulovligt og så forårsager regeringen traktatbrud! Der er jo helt absurd!

http://www.politiko.dk/nyheder/nu-ryger-endnu-flere-flygtninge-under-fattigdomsgraense

Dansk Folkeparti og magtens pris!

Martin Henriksen og Morten Messerschmidt er gode eksempler på, hvor meget det kan gå galt, når hele livet drejer sig om politik. I DFU troede de (han) sig usårlige i deres selvbekræftende racisme. MM blev derefter ‘groomet’ af Mogens Camre og derefter sluppet løs som et politisk dyr med populisme, nepotisme, vennetjenester, korruption, identitetstyveri, dokumentfalsk, mandatsvig og bedrageri, det er utroligt hvad en jurist uden ægte erhvervserfaring kan finde på!

Kunne vi ikke snart få en forfatningsdomstol? Jeg bliver hver dag mindet om hvor god en idé det var for Vesttyskland at bygge en stat op omkring en demokratisk forfatning, der sikrede magtens tredeling og samtidig indførte en uafhængig forfatningsdomstol. Det bliver mere og mere tydeligt at danske politikere ikke er et værn for vores Grundlov – der er alt for mange DFU’ere og DF’ere, der har overtrådt væsentlige elementer i vores lovgivning samt vores frihedsrettigheder, samtidig med at flere og flere politikere og ministre ser gennem fingre med den ene groteske fremmedfjendtlige udtalelse efter den anden fra ledende DF politikere, DF ordførere og DF formænd for folketingsudvalg. Magtens pris har været høj for Venstre denne gang – men endnu højere for Danmark og for de danskere som trods alt stadig har et håb om at danske værdier en dag vil vende tilbage som omdrejningspunkt for en demokratisk samtale og et demokratisk parlament. Lige nu er det frygtens og fremmedhadets politikere, der svinger ridepisken over de frygtsomme danskere og de frygtsomme politikere, som tror at vejen til magten er at gå højre om DF!

Nyhederne på TV2 og DR behøver ikke at være mikrofonholdere for Martin Henriskens og DF’s sommertåbeligheder – det er ikke demokrati at lefle for pøbelvældet og opmuntre gadens parlament til at forhåne/angribe vores medborgere! Jeg synes TV2 Nyheder burde tage sig sammen og undlade at bringe den slags forvrøvlede sludder fra DF! Der burde være et proportionalitets- og realitetstjek før I viderebringer den slags ikke-nyheder! Kunne vi ikke snart få en forfatningsdomstol?

Jeg har for nylig set Jesper Langballe på tv (Deadline) udspy sit had til flygtninge og indvandrere. Han blev bedt om at forklare sig i forhold til sine egne vælgere, der kommer ind under kontanthjælpsloft og integrationsydelse, men han virkede mere som en papegøje der ikke kunne andet end gentage sin hadefulde tirade – han blev bakket op af Kuglestøderen fra helvede JBO. Had og hævngerrighed er vist kendetegnende for indoktrinerede DF’ere: Deres ensidige fokus på syndebukke har ført til social og etnisk apartheid. Det kan vi så takke DF for – de ville med vold og magt have gjort det mere besværligt at blive dansk statsborger og samtidigt få beskåret ydelserne til flygtninge og indvandrere! Det kunne de ikke uden at lade det omfatte *hvide danskere*! Resultatet af en tonedøv politiske elites akutte mangel på realitetssans og en omsiggribende kynisme jeg ikke havde troet mulig i Danmark. Velfærd og omsorg har altid været en del af mit Danmark og danske værdier som andre lande har set op til – ofte med forbløffelse. Men danske politikere inkl. DF har begravet mit Danmark med løgn og bedrag! V,K, DF og LA har et tunnelsyn, der gør det til frihedskamp at snyde skat for milliarder og landsskadelig virksomhed at være på overførselsindkomst!

Jeg bliver hver dag målløs over vores medier! Det er jo først og fremmest medierne, der ikke siger fra over for DF. Dernæst er det helt ubegribeligt, at domstolene og anklagemyndigheden har tilladt det værdiskred, der har ført til at DF politikere idag kan udspy had og fremmedfjendtlighed på direkte TV! DF ønsker jo at Danmark skal have apartheid – eller et kastesystem – (de kasteløse) flygtninge i bunden uden for arbejdsmarkedet, derefter (de uønskede snyltere) indvandrere fra 3. verdenslande (med muslimsk baggrund uden mulighed for at blive danske statsborgere), (snylterne) indvandrere fra 3. verdenslande med anden religiøs baggrund end Islam som heller ikke passer ind i DFs danskhedstest (et pjalteproletariat der kan tage de uønskede job), den næste gruppe vil så være (de tålte uønskede) muslimer fra europæiske eller vestligt orienterede lande som kan få lov til at arbejde i deres erhverv men uden ret til at blive danske. Og det var så kun udlændinge – men der er også gjort plads til at det kan omfatte almindelige danskere som ikke lever op til DFs sindelagskontrol.

Desværre er *folket*, pøblen, ikke så gode til at søge informationer om komplicerede sammenhænge! Det er ikke ualmindeligt at møde kommentarer på de sociale medier og i netmediernes kommentartråde, som overtræder de mest almindelige medmenneskelige værdier og ofte er de af en sådan karakter at de burde retsforfølges. Når man møder disse kommentarer fra DF sympatisører og DF politikere, mennesker der helt åbenlyst ikke ved hvad almindelige demokratiske værdier er – så er vores første reaktion at sige fra. Det virker bare ikke, eftersom de efterhånden er helt faktaresistente. De afslører med deres frådende kommentarer, at de intet ved om magtens tredeling. De afslører en manglende respekt for mennesker der ikke deler deres holdninger. De har et hadefyldt forhold til alle der modsiger dem – og de mangler respekt for vores gamle medier. Medier som Den Korte og radikaliserede netsider understøtter deres misforståelser og deres mangel på indsigt i hvad der er danske værdier. Sider der udspyr had, foragt for offentlige myndigheder, konspirationsteorier om EU og fremmedfjendtlighed mod muslimer og Islam samt venstreorienterede og antifacister.

Vi har på alle disse punkter set hvad DF’s og de andre Zionistisk betalte Anti-muslimers ophidselse til had har ført til – vold mod muslimer, diskrimination, brandattentater på kirker og moskeer. Indførelsen af social apartheid kan derfor også takke DF for – de ville med vold og magt have beskåret ydelserne til flygtninge og indvandrere! Det kunne de ikke, uden at lade det omfatte *hvide danskere*! #danskemedier #danskeværdier #theblindleadingtheblind #hansmicaelblog

gaschambers