Jeg anklager Enkeltsagspartiet (DF)

Jeg er forbløffet over alle de danskere, der stemmer på et parti med så mange talentløse wanna-bee politikere!

Kulturel-byrde

Disse 32 mennesker skader Danmark hver dag. De skader Danmarks omdømme i udlandet. De skader danske værdier og frihedsrettigheder. De skader Danmarks sociale sammenhængskraft. De skader vores myndigheder og vores lokale selvstyre. De skader vores svage og magtesløse, de ældre, børnene i skoler og daginstitutioner med deres nedskæringspolitik.

Jeg anklager disse 32 mennesker for at gøre Danmark åndeligt fattigere. Jeg anklager disse 32 for deres forsøg på at bryde med Danmarks humanitære og moralske arv. Jeg anklager disse 32 for deres løgne om antallet af udlændinge i Danmark. Jeg anklager disse 32 løftebrydere og løgnere for forbrydelser imod menneskeheden med deres zenofobiske udlændingepolitk. Jeg anklager disse 32 for at opfordre til selvtægt mod udlændinge, Jeg anklager disse 32 for at opfordre til borgerkrig i Danmark. Jeg anklager disse 32 asociale og inhumane racister for forbrydelser imod seksuelle, religiøse og etniske mindretal i Danmark. Jeg anklager disse 32 demokratiske analfabeter for mangel på demokratisk dannelse. Jeg anklager disse 32 populister for overgreb mod de magtesløse i Danmark.  Jeg anklager Danmarks næststørste parti for deres modbydelige personangreb på politiske modstandere. Jeg anklager disse 32 hadske mennesker for at skabe frygt i Danmark og mistillid til indvandrere og flygtninge. Jeg anklager disse 32 for alle anslag mod flygtningecentre og mod flygtninge samt indvandrere i Danmark.

Hr. Martin Henriksen er et helt kapitel for sig i propagandistisk og racistisk paranoia. Almindelig dansk dannelse er ikke at sige noget, hvis man ikke kan sige noget pænt om andre! Dannelse er desværre ikke til at få øje på  i DF. Danske værdier og dansk idealer bliver i disse tider trådt under fode og hjemmegroet ugræs spreder sig som ærtehalm og kæmpebjørneklo der kvæler alt andet. En meget passende analogi til DF, som med deres hadpolitik har formået at paralysere de gamle partier og deres politikere med frygt for en yderligere højredrejning (nazificering) i befolkningen. Alt fra racistiske udtalelser og etnisk rensede plakater bliver i disse dage tilladt af danske institutioner.

DF plakat på Solrød station
DF plakat på Solrød station. ‘Vores (altså DF’s) Danmark – der er så meget, vi skal passe på’

“Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal undgå hudkontakt med planten. Plantesaften gør huden ekstremt følsom over for sollys, og hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger. Samtidig kan huden kan blive ved at være følsom over for sollys i årevis.

I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her.

invasive-species2

Kæmpebjørnekloen er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.” (Naturstyrelsen)

Men det værste er dog de helt faktaresistente DF’ere hver dag får lov til at blamere Danmark med deres grænseløse uvidenhed om Verdens næststørste religion. Jeg kan ikke sige om det er propaganda, dumhed eller ondskab – men ondskabsfuldt og racistisk er det. Straffeloven bliver dagligt overtrådt af DF politikere og debattører på diverse sociale medier, avisernes debatsider og i andre offentlige rum.

historyrepeat

Hvis vi bliver ved med at vende det blinde øje til…. Så får vi en ny bølge af vold og terror i Danmark. Den norske terrorist A. Breivik hyldes allerede på diverse sociale medier og højreekstreme websider.

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

http://politiken.dk/indland/premium/ECE3306743/martin-henriksen-har-svaert-ved-at-sige-noget-paent-om-islam-jeg-kan-ikke-komme-paa-noget/

pia.adelsteen@ft.dkkarina.adsbol@ft.dkdfalah@ft.dklise.bech@ft.dkpernille.bendixen@ft.dkkenneth.kristensen.berth@ft.dkliselott.blixt@ft.dktilde.bork@ft.dkhenrik.brodersen@ft.dkdfbenb@ft.dkjan.callesen@ft.dkrene.christensen@ft.dkkim.christiansen@ft.dkdfjeht@ft.dkdfanbf@ft.dkmette.dencker@ft.dkmikkel.dencker@ft.dkkarina.due@ft.dksusanne.eilersen@ft.dkdfsesp@ft.dkdennis.flydtkjaer@ft.dkclaus.kvist.hansen@ft.dkmarlene.harpsoe@ft.dkmartin.henriksen@ft.dkjeppe.jakobsen@ft.dk, postformand@ft.dk, dfpksekr@ft.dk, marie.krarup@ft.dkchristian.langballe@ft.dk, merete.larsen@ft.dk, morten.marinus@ft.dkjan.messmann@ft.dkdfkarn@ft.dkib.poulsen@ft.dkpeter.kofod.poulsen@ft.dkhans.skibby@ft.dkdfamgn@ft.dkdorthe.ullemose@ft.dk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s