Er konservative og højreorienterede vælgere under middel intelligens?

Hvordan forholder vi os til fremmede? Hvorfor er der stadig homofobi og diskrimination i vores samfund? Hvordan takler det moderne samfund fordomme og racisme overfor minoritetsgrupper? Hvilken betydning har befolkningens uddannelsesniveau for vores værdier? Hvordan forholder vi os til ligestilling mellem mænd og kvinder? Ligestilling mellem forskellige befolkningsgrupper kommer ikke af sig selv, men kan vi finde ud af hvilke befolkningsgrupper, der har lettest ved at acceptere ligestilling?

Det er påvist i moderne psykologisk og og neurologisk forskning, at intelligens og evnen til at forholde sig til ydre forandring – af vores samfund og vores verdensbillede – højere og almindelig intelligens – er kendetegnet ved at kunne tilpasse forandring og ny viden fra den ydre verden. Forskningen påviser, at mennesker med høj eller middel intelligens er mere åbne overfor andre grupper, for ligestilling mellem mænd og kvinder og af mennesker fra forskellige etniske, religiøse og sociale grupper. De har let ved at etablere social kontakt udenfor deres egen gruppe og for mennesker der afviger fra normen. Dermed kan det enkelte individ udvikle den indre kognitive struktur. Denne gruppe har tendens til at have en uortodoks tilgang til børneopdragelse. De giver store frihedsgrader, men forventer til gengæld, at deres tillid ikke bliver overtrådt. Deres opdragelsesværktøjer er at inddrage barnet, opfatte barnet som et selvstændigt væsen, der skal lære at tage vare på sig selv og dernæst tage udgangspunkt i barnets evne til at indgå i en dialog om mål og midler.

Under middel og lavere intelligens er kendetegnet ved aktivt eller passivt at modsætte sig forandring. De er den mest autoritære gruppe blandt andet i deres syn på kvinders rolle i familien hvor kvinden ofte skal være passiv og forsørget af manden og på børneopdragelse – hvor rutiner, regler og straf er de mest almindelige værktøjer – for dem er den kendte verden tryg og det befæstes gennem en række fordomme og forudfattede meninger om hvordan verden bør se ud. De forholder sig til samfundet ved at forsøge at fastholde en uforanderlig kognitiv struktur.  Det der kendetegner mennesker med under middel eller lav intelligens er at de har svært ved at acceptere normbrud og har svært ved at etablere social kontakt uden for deres egen gruppe.

4870416-til-npf-ku-klux-klan-1992

Et nyt forskningsstudie viser, at personer der scorer lavt i IQ-test i barndommen har større risiko for at udvikle sig til at være fordomsfulde.

Piaget opstillede en pædagogisk læringsteori – Assimilation  (Tilpasning til ydre strukturer).

Hvis man medtager samspillet mellem ydre og indre faktorer, så fremtræder enhver form for adfærd som en assimilation mellem en given situation og tidligere mønstre (på forskellige niveauer indbefatter det også arvede mønstre)

(Assimilation betyder tilpasning, ved at ændre eller opgive noget – Assimilation på Wikipedia)

Akkomodation(Udvikling af den indre struktur for at tilpasse sig behovet fra den ydre verden)

 

http://m.b.dk/viden/studie-kaeder-iq-sammen-med-racisme?redirected=true http://pss.sagepub.com/content/early/2012/01/04/0956797611421206.abstract

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s